Svenska   |   English

Säkerställa allsidig tillgång

På byggarbetsplatser är tillgång högsta prioritet. Alla entreprenörer måste kunna nå de områden där de behövs. För att garantera att de kan det, tillhandahåller vi innovativa byggnadsställningslösningar, abseiling tekniker och kvalificerad personal, som möjliggör service, reparationer och inspektion av de mest oåtkomliga områden. Utan olyckor, i tid och i hela världen, till havs och på land - kort sagt, en logistisk prestation av högsta rang.

 

Ställningar

Exempel från våra divisioner:

Ställningar och åtkomsthantering

KAEFER använder innovativa byggnadsställningslösningar och abseiling tekniker för serva eller reparera byggnader och anläggningar som är svåra få tillgång till. Även här har KAEFER gjort sig ett namn hos kunder runt om i världen för säkra, olycksfria byggnadsställningar och punktlighet

De sofistikerade byggnadsställningar som restes på broar i Holland och Belgien uppmärksammades av pressen. Att se byggnadsställningen gå upp på Algera mot översvämningsbron över Haringvlietbrug motorvägsbro nära Rotterdam var en riktig upplevelse.

Under de senaste åren har KAEFER inrättat separata avdelningar för byggnadsställningar i länder som Spanien och Sverige, för att ta itu med växande ordervolymer Under 2005, öppnade vi ett utbildningscenter för byggnadsställningar i Sydafrika.